Medika H&S Impex

Spirometru PDD-301/sh

Spirometru de diagnosticare computerizat.

Producator: PISTON Ltd, Ungaria

Spirometru PDD-301/sh

Spirometrul este dispozitivul de bază în diagnosticarea bolilor pulmonare. Este inevitabil în detectarea problemelor timpurii ale sistemului respirator: COPD, astm, bronșită cronică, tulburare obstructivă a ventilației , emfizem.

Design aerodinamic de prindere în mână cu debitmetru PinkFlow*. Interfața USB când este conectată la un laptop conferă portabilitate completă.

Debitmetrul PinkFlow utilizat, inovația companiei PISTON, îndeplinește în totalitate specificațiile și cerințele Standardizării Testării Funcției Pulmonare ATS/ERS (European Respiratory Journal 2005). Este insensibil la condens și vapori și nu necesită recalibrare după schimbare.

Modalități de măsurare: Inspirare și expirare forțată, Capacitate vitală statică, Ventilație voluntară maximă:

Inspiratie si expiratie fortată.

În acest mod de lucru aparatul măsoară următorii parametri:

FVC Forced Vital Capacity: Capacitatea vitală fortată.
FEV*0,5   Forced Expiratory Volume 0,5 sec. Volum expirator fortat la 0,5 sec.
FEV*1,0 Forced Expiratory Volume 1,0 sec. Volum expirator fortat la 1,0 sec.
FEV*0,5/IVC  Raportul dintre FEV*0,5 si capacitatea vitală inspiratorie.
FEV*0,5/FVC Raportul dintre FEV*0,5 si capacitatea vitală fortată.
FEV*1,0/IVC  Raportul dintre FEV*1,0 si capacitatea vitală inspiratorie.
FEV*1,0/FVC  Raportul dintre FEV*1,0 si capacitatea vitală fortată.
PEF Peak Expiratory Flowe rate. Debit maxim expirator de virf.
FEF*25-75%  Forced mid-Expiratory Flow rate. Debit mediu expirator calculată pentru jumătatea centrală a perioadei de expirare fortata.
MEF*75%  Forced Expiratory Flow at 75% lung volume. Debit expirator atunci cînd 75% din capacitatea vitală fortată se află încă în plămîni.
MEF*50%   Forced Expiratory Flow at 50% lun volume. Debit expirator atunci cînd 50% din capacitatea vitală fortată se află încă în plămîni.
MEF*25%  Forced expiratory Flow at 25% lung volume. Debit expirator atunci cînd 25% din capacitatea vitală fortată se află încă în plămîni.
FET Forced Expiratory Time. Timpul de expiratie fortata.
MTT Mean Transit Time. Durata medie de tranzit a moleculelor de gaz în timpul expirării forţate.
FIVC Forced Inspiratory Vital Capacity. Capacitatea vitala inspiratorie fortata.
FIV*0,5 Forced Inspiratory Volume 0,5 sec. Volum inspirator fortat la 0,5 sec.
FIV*1,0  Forced Inspiratory Volume 1,0 sec. Volum inspirator fortat la 1,0 sec.
PIF Peak Inspiratory Flow rate. Debit maxim inspirator de virf.
FIF*25-75%  Forced mid-Inspiratory Flow rate. Debit mediu inspirator.

În timpul măsurătorilor se afisează graficle:

  • Volume/time - graficul functiei volum/timp (V(t)).
  • Flow/volume - graficul functiei viteza fluxului/volum (F(V)).

Capacitatea vitală statică.

În acest mod de lucru aparatul măsoară următorii parametri:

IVC Inspiratory Vital Capacity. Capacitatea vitală inspiratorie.
IRV Inspiratory Reserve Volume. Volum inspirator de rezerva.
ERV Expiratory Reserve Volume. Volum expirator de rezerva.
TV Tidal Volume. Volum respirator.

În timpul măsurătorii este afisat graficul:

  • Volume/time - graficul functiei volum/timp (V(t)).

Hiperventilatia.

În acest mod de lucru aparatul măsoară următorii parametri:

MVV Maximal Voluntary Ventilation. Ventilatie voluntara maxima.
MVV*f  Maximal Voluntary Ventilation Frequency. Frecventa ventilatiei voluntare maxime.

În timpul măsurătorii se afisează graficul:

  • Volume/time - graficul functiei volum/timp (V(t)).

Specificatii tehnice:

  • Domeniu de masurare flux: +/-18 l/s
  • Precizie de masurare: +/-2% sau 50ml/s
  • Volum mort: 36ml

Prospect