Medika H&S Impex

Cardiax

Sistem ECG coputerizat cu 12 canale pentru repaus și test de efort. Comuniarea cu calculatorul prin port USB sau Wireless.

Producător: IMED Ltd Ungaria

Cardiax

CARDIAX. Sistem ECG computerizat cu 12 canale

 

Construcţia sistemului.

Sistemul poate fi configurat cu orice PC. Configuraţia minimă recomandată: procesor 1Ghz, 2 GB RAM, 500 GB HDD, Windows 7, 8, 10 sau Android (WiFi). Se compune din:

  • modul de achiziţie cu cabluri de pacienţi si electrozi ;
  • software CARDIAX care memorează, prelucrează şi interpretează semnalele ECG, disponibil şi în limba română .
  • racordare la calculator : USB sau Wireless WiFi

 

Funcţionarea sistemului.

Sistemul ECG CARDIAX poate monitoriza simultan timp nelimitat pe 3, 6 sau 12 canale şi poate memora la comandă înregistrări de 8, 16 sau 32 secunde. Utilizarea modulului Long play permite memorarea unor înregistrări de lungime nelimitată.

Fişa individuală a fiecărui pacient conţine datele generale ale pacientului, permite memorarea a 100 electrocardiograme şi conţine un bloc de observaţii în care pot fi înscrise 10 pagini dactilografiate.

Sistemul este capabil să administreze o bază de date mare (peste 10 milioane înregistrări) inclusiv în reţea locală. Electrocardiogramele memorate pot fi revăzute oricând static sau reluate în timp real.

Pentru analiza înregistrărilor se pot folosi riglele electronice sau se poate cere interpretarea automată (codul Minnesota) ce constă în:

  • calcularea medianelor;
  • calcularea parametrilor specifici celor 12 derivaţii;
  • propunerea de diagnostic diferenţiat: pediatric şi adult.
  • calcularea variabilităţii de frecvenţă cardiacă in domeniu timp si frecvență.

Vizualizarea simultană a înregistrărilor făcute la date diferite oferă posibilitatea comparării lor. Cu medianele selectate se generează o figură tridimensională care se poate roti în toate direcţiile.

Electrocardiogramele memorate se pot tipări cu orice tip de imprimantă pe hîrtie obişnuită format A4.

Din înregistrările de tip Frank se pot obţine vectorcardiograme bi şi tridimensionale.

 

Opţional se pot ataşa următoarele module:

  • Ergometrie : comandă automat un cicloergometru sau banda, memoreză complet pe 12 canale traseele din timpul testului şi analizează rezultatele obţinute întocmind un protocol final. În timpul testului traseele sunt vizualizate în timp real pe monitorul calculatorului împreună cu parametrii esenţiali.Valorile tensionale introduse manual sunt integrate in raportul final. Modulul WiFi permite o mare mobilitate a pacientului în timpul testului.
  • Modul de lucru în reţea : permite vizualizarea datelor memorate de pe oricare dintre calculatoarele unei reţele.

TUTORIALE