Medika H&S Impex

ABPM - 06

Sistem de monitorizare ambulatorie a tensiunii.

Monitorizarea tensiunii arteriale pe 24-51 ore.

Producator: Meditech Ltd, Ungaria

ABPM - 06

Sistem de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale, descrierea sistemului

            Sistemul este destinat monitorizării tensiunilor sistolice si diastolice pe intervale de timp de 24/51 ore.

                Programul CardioVision, parte componentă a sistemului , este capabil să creeze un plan de măsurători, ce constă într-o succesiune de momente de măsurare liber definite de utilizator, şi să-l transfere aparatului. Legătura dintre recorder şi calculator se realizează prin cablu standaed mini USB, livrat împreună cu sistemul.

                După terminarea seriei de măsurători rezultatele sunt preluate de program , vizualizate grafic sau sub formă de tabel (datele, mediile orare, histogramele, histogramele comparate) , prelucrate statistic , analizate , memorate şi tipărite la comandă. Analiza statistică lucrează cu două tipuri de date:

 

            DATE MĂSURATE                                                                              DATE CALCULATE

                Tensiunea sistolică:                 Sys               Presiunea pulsului (pulse pressure):                              PP = Sys - Dia

                Tensiunea diastolică:               Dia               Tensiunea arterială mijlocie (mean arterial pressure): MAP=Dia+(Sys-Dia)/3

                Pulsul:                                     HR               Dublu produs (Double product):                                    DP=Sys x HR

                Secventa de analiză statistică a programului CardioVision , pe baza datelor iniţiale definite de utilizator (interval de timp , perioadă de zi , etc.), calculează următoarele caracteristici statistice referitoare la datele de mai sus:

            CARACTERISTICI STATISTICE                                                                        DATELE LA CARE SE REFERĂ

                Medie (Average)                                                                                                                           Toate

                Maximă (Maximum)                                                                                                                      Toate

                Minimă (Minimum)                                                                                                                        Toate

                Deviatia standard (Standard deviation - SD)                                                                                Toate

                Index diurnal (Diurnal index - DI)                                                                                          Sys , Dia , MAP

                Indice de timp hipertensiv (Hypertensive time index –Percent time elevation / PTE)           Sys , Dia , MAP

                Impact hiperbaric (Hyperbaric impact-Load)                                                                         Sys , Dia , MAP

                Indice de timp hipotensiv (Hypotensive time index – Hypot. PTE)                                        Sys , Dia , MAP

                Impact hipobaric (Hypobaric impact –Hypot. load)                                                               Sys , Dia , MAP

 

                Mediile pot fi simple sau ponderate în funcţie de timp.

                Utilizarea programului este extrem de simplă , nu necesită o pregătire specială. Se poate dirija din tastatură sau cu mouse-ul. Programul rulează sub Win 8 sau Win 10

                Monitorul selectează automat presiunea de umflare precum şi ritmul de dezumflare. Metoda oscilometrică de măsurare, repetarea automată a măsurătorilor la nevoie precum şi semnalarea automată din program a artefactelor, reduc la minim influenţa factorilor perturbatori asupra rezultatelor. Modulul integrat de înregistrare vocală ușurează comunicarea cu pacientul (înlocuiește  jurnalul de evenimente).

                Datorită funcţionării silenţioase şi greutăţii mici , a tehnologiei de măsurare nocturne SleepWell, aparatul ABPM-06 poate fi purtat toată ziua (şi noaptea) fără să deranjeze. Pacientul poate declanşa şi măsurători în afara celor programate şi poate semnala evenimentele deosebite (administrarea medicamentelor, stări de rău, etc.) Folosirea sistemului crează posibilitatea tratamentului antihipertensiv individual perfect reglat si exclude efectele hipertensive tip „halat alb“.

                Sistemele sunt validate de BHS (British Hypertension Society) şi AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation)

PROSPECT