romana english magyar

ECG

Cardiax

Sistem ECG computerizat cu 12 canale

Sistem ECG coputerizat cu 12 canale pentru repaus și test de efort. Comuniarea cu calculatorul prin port USB sau Wireless.

Producător: IMED Ltd Ungaria

Construcţia sistemului

Sistemul poate fi configurat cu orice  PC  IBM compatibil. Configuraţia minimă recomandată: procesor 1Ghz, 1 GB RAM, 500 GB HDD, Windows XP, Win 7. Se compune din:

  • modul de achiziţie cu cabluri de pacienţi si electrozi ;
  • software CARDIAX care memorează, prelucrează şi interpretează semnalele ECG, disponibil şi în limba română .
  • racordare la calculator : USB sau Wireless WiFi

Funcţionarea sistemului

Sistemul ECG CARDIAX poate monitoriza simultan timp nelimitat pe 3, 6 sau 12 canale şi poate memora la comandă înregistrări de 8, 16 sau 32 secunde. Utilizarea modulului Long play permite memorarea unor înregistrări de lungime nelimitată.

Fişa individuală a fiecărui pacient conţine datele generale ale pacientului, înregistrările ECG şi  un bloc de observaţii redactabil cu editor de text.

Sistemul este capabil să administreze o bază de date mare (peste 10 milioane înregistrări) inclusiv în reţea locală.

Electrocardiogramele memorate pot fi revăzute oricând static sau în timp real.

Pentru analiza înregistrărilor se pot folosi riglele electronice sau se poate cere interpretarea automată (codul Minnesota) ce constă în:

  • calcularea medianelor;
  • calcularea parametrilor specifici celor 12 derivaţii;
  • propunerea de diagnostic diferenţiat: pediatric şi adult.
  • determinarea dispersiei QT
  • calcularea variabilităţii de frecvenţă cardiacă in domeniu timp si frcvență.

Vizualizarea simultană a înregistrărilor făcute la date diferite oferă posibilitatea comparării lor. Cu medianele selectate se generează o figură tridimensională care se poate roti în toate direcţiile.

Electrocardiogramele memorate se pot tipări cu orice tip de imprimantă pe hîrtie obişnuită format A4.

Din înregistrările de tip Frank se pot obţine vectorcardiograme bi şi tridimensionale.

Opţional se pot ataşa următoarele module:

Ergometrie : comandă automat un ergometru, memoreză complet pe 12 canale traseele din timpul testului şi analizează rezultatele obţinute întocmind un protocol final. În timpul testului traseele sunt vizualizate on-line pe monitorul calculatorului împreună cu parametrii esenţiali. Valorile tensionale introduse manual sunt integrate in raportul final. Modulul WiFi permite o mare mobilitate a pacientului în timpul testului.

- Modul de lucru în reţea : permite vizualizarea datelor memorate de pe oricare dintre calculatoarele unei reţele.

- Spirometrie.

PARAMETRII TEHNICI AI SISTEMULUI

Canale de intrare                                     9

Rezistenţa de intrare                                min. 10 Mohm ( împreună cu cablul de pacienţi)

Protecţie pacienţi                                     Pămîntare (IEC 601)

Protecţie la defibrilare                              5000V (max 1000V/us)

Rezoluţie                                                 24 bites A/D

CMMR                                                   > 120dB

Filtre                                                       150 Hz (permanent)

                                                              50 Hz filtru de reţea (permanent)

                                                              30Hz filtru muscular (opţional)

Consanta de timp                                     1,6 sec

Coeficient de linearitate                            <0,5%” 1/2LSB

Derivaţii                                                  12 standard + 3 Frank

Vizualizare                                              3 , 6 sau 12 canale

                                                              VCG bidimensional

                                                              VCG tridimensional

Frecvenţa de eşantionare:                         2000 Hz

Dimensiunile interfeţei                              130x70x25 mm

Masa :                                                    160g

Cardiax WiFi Brochure